Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2019

ajema

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viapiehus piehus
ajema
-Wiesz, w czym problem?
-W czym?
-Niezauważenie wyrastamy z wieku, kiedy mówimy "takie będzie moje życie" i zaczynamy mówić: "takie życie".
— --
Reposted fromomphh omphh viapiehus piehus

November 05 2019

ajema
balonik
Reposted frommajkey majkey viapiehus piehus
ajema
ajema
8793 69c0 500
Reposted frompiehus piehus viasatyra satyra
ajema
Ko­biety, które myślą, to naj­częściej te, o których się nie myśli.
— znalezione
ajema
5042 a472 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaxal xal
ajema
4984 dcc2 500
Reposted fromxanth xanth viairmelin irmelin
ajema
ajema
ajema
7447 ad4a 500
Reposted frompiehus piehus viasucznik sucznik
ajema
1623 184e 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viasucznik sucznik
ajema
5142 0f87 500
Reposted fromPoorpi Poorpi viasucznik sucznik
ajema
9473 e982 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasucznik sucznik
ajema
1968 119a 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasucznik sucznik
ajema

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viairmelin irmelin
ajema
7141 f240 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
ajema
6299 58a5
Reposted fromlaters laters viaerrortryagain errortryagain
ajema
9824 77da 500
Reposted frompolytox polytox viaerrortryagain errortryagain

August 25 2019

ajema
7052 3b6d 500
Reposted frompiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl