Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

ajema
0417 bc8c 500
Reposted fromsoftboi softboi viaanne-marie anne-marie
ajema
ajema
Przeznaczenia jednak nie da się oszukać. Los zawsze znajdzie sposób, by połączyć to, co ma być razem.
— Marcin Margielewski - "Jak podrywają szejkowie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapure-bliss pure-bliss
ajema
Jeśli jest wspaniała, nie będzie łatwa,
jeśli jest łatwa, nie będzie wspaniała.
Jeśli jest tego warta, nie poddasz się,
jeśli się poddasz, nie jesteś jej wart...
Prawda jest taka, że każda osoba Cię skrzywdzi,
dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia.
— Bob Marley
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaparamour paramour
ajema
Całą noc przewracał się w łóżku, myśląc o niej. Ponieważ ona przez całą noc robiła to samo, można było prawie uznać, że spędzili ją razem.
— Éric-Emmanuel Schmitt "Trucicielka i inne opowiadania"
Reposted frommalw malw viapure-bliss pure-bliss
ajema
Dociera do ciebie, że masz przechlapane, gdy zaczynasz zapamiętywać drobne rzeczy dotyczące danej osoby.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamesoute mesoute
ajema
Życie to nie tylko wielkie kapelusze i powolny walc. Życie to również czekanie na tych, którzy nigdy nie wracają.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamesoute mesoute
ajema
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio vianaochan naochan
ajema
2337 7d8b 500
Reposted fromte-quiero te-quiero viajunior13 junior13
ajema
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
ajema
ajema
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
ajema
3945 dd8f
Reposted fromwyczes wyczes viafrytkatosia frytkatosia
ajema
8487 b8af 500
Reposted fromfungi fungi viaxal xal
ajema
7702 36ca
Sergei Polunin
Reposted fromvertheer vertheer viahandsomes handsomes
ajema
7424 c159 500
Sergei Polunin
Reposted fromvertheer vertheer viahandsomes handsomes
ajema
8175 7657 500
Reposted fromvertheer vertheer viahandsomes handsomes
ajema
8319 63eb
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viahandsomes handsomes
ajema
ajema
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl